top of page

Welkom

bij Doorvrager

Het bedrijfsleven, onderwijs en de overheidsinstellingen besteden steeds meer aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het gaat niet alleen om gezond leven, maar ook om het up-to-date blijven qua opleiding. Mede daarom bevatten CAO’s in toenemende mate afspraken over het beschikbaar stellen van een budget aan de werknemers om deze doelen ook financieel mogelijk te maken. 

In die zin is er zeker sprake van verdere individualisering.

ELKAAR BETER KENNEN IS ELKAAR BETER BEGRIJPEN

Maar de prestaties die geleverd moeten worden, de targets die gehaald moeten worden, zijn meer dan de optelsom van wat individuen bijdragen. Het zijn nagenoeg altijd teamprestaties.

Dat geldt niet alleen voor het bedrijfsleven en de publieke sector, maar ook voor besturen en belangenbehartigers.

Doorvrager is er van overtuigd dat het elkaar op inhoudsvolle wijze beter leren kennen en daardoor begrijpen onmisbaar is.

Teamgeest = Eén van geest

De kwaliteiten van het individu moeten passen in de taakstelling van het team, waarbinnen men functioneert.

Teambuilding is daarbij een middel. Dat wordt vaak ingevuld door een fun-dag te organiseren. Waardevol, maar daar zou het niet bij moeten blijven. Duurzame teamspirit wordt vooral versterkt door te delen met wat de teamleden bezig houdt. Dat geeft verdieping aan het kennen en begrijpen van elkaar.

Doorvrager is daarbij de partner van buitenaf, die onbevooroordeeld het gesprek aan gaat en vragen stelt die collega’s onderling niet zo gauw zullen stellen.

“Het team voelt versterkt n.a.v. deze sessie.”

-Koos, business controller

De man achter Doorvrager

De man achter Doorvrager

IMG_4276 (1) (5).JPG

De man achter Doorvrager, Koen Hofman, heeft vanuit een commerciële functie een zeer ruime ervaring opgebouwd met het stellen van vragen tot op C-level nivo bij organisaties. Commercie is in de eerste plaats relevante vragen stellen en luisteren. Want door te luisteren kom je veel aan de weet.

 

Die ervaring bouwde hij verder uit door in de privésfeer met mensen het gesprek aan te gaan door vragen te stellen die er toe doen. Vragen vanuit oprechte belangstelling.

Vervolgens werd het tijd om deze ervaring ook ten dienste te stellen van organisaties.

Daarbij geldt voor Doorvrager:

Wie de kwaliteit van een dienst relateert aan het   

gevraagde tarief moet niet bij Doorvrager zijn”

De hoogste beloning voor Doorvrager is een team dat een bijeenkomst met Doorvrager heeft meegemaakt en dat als kostbaar heeft ervaren.

Missie
LogoDoorvragerD.png

Missie

“Doorvrager wil een impactvolle bijdrage leveren aan het versterken van teams, die met elkaar doelstellingen moeten realiseren.”

— Doorvrager

Ambities

Ambities

"Verrijkend"

De teamleden zullen een Doorvragerbijeenkomst ervaren als verrijkend. 

Inleven in je collega's is een vorm van kennisverrijking!

Voor wie?

Voor wie?

Het uitgangspunt is altijd: 

een groepje van mensen die veel met elkaar te maken

hebben in het dagelijkse werk en daarin in zekere mate afhankelijk zijn van elkaars functioneren.

 

Zoals:

 

 

Kortom:

teamleden die meer willen zijn dan een groepje individuen.

Werkwijze

Werkwijze

Uiteraard is maatwerk mogelijk.

1.

Eerst vindt een intakegesprek plaats met de opdrachtgever.

5.

De opdrachtgever bepaalt de locatie en setting.

2.

De doelgroep wordt vastgesteld.

6.

Doorvrager stelt de vragen, maar ieder teamlid bepaalt de grenzen van de antwoorden.

3.

Het team bestaat in principe uit maximaal 6 leden.

7.

De afronding bestaat uit een korte evaluatie en de vraag, wat  het team met het resultaat van de bijeenkomst gaat doen.

4.

De Doorvragerbijeenkomst duurt ca. 3 uur.

8.

Na afloop krijgen de deelnemers het boekje “Het Landschap in de mens” geschreven door Koen Hofman als aandenken mee.

Meer informatie over het boek 'Het landschap in de mens':

“Koen weet op een respectvolle en professionele wijze de verbinding tussen mensen te bevorderen.”

-Rob, sectormanager

bottom of page