top of page

Het landschap

in de

mens

In ieder mens schuilt een landschap, vaak zelfs meerdere. Al die van elkaar verschillende landschappen maken de wereld tot een gevarieerd geheel. Ze hebben allemaal hun eigen plek en functie. Sommige landschappen kom je veel tegen, andere zijn slechts op een beperkt aantal plekken in de wereld zichtbaar. Het unieke van die landschappen zit hem niet in het al dan veel voorkomen, maar in de rol die ze hebben. Dat maakt ze uniek. En zo is het ook bij mensen. 

Organisaties hebben diversiteit nodig. Teams, waarvan de leden complementair aan elkaar zijn, zijn vaak succesvolle teams. Als de leden elkaar tenminste waarderen juist vanwege de verschillen en op de juiste manier benutten voor het gemeenschappelijke doel. De in dit boekje beschreven landschappen zijn slechts schetsen, niet meer, niet minder. De lezer zal ongetwijfeld zichzelf in meer of mindere mate herkennen in sommige van deze landschappen. De illustraties daarbij zijn onbevooroordeeld. Want elk landschap, elk mens, heeft een typerende eigen schoonheid. Dat te leren zien is pure winst.

Koen Hofman

Cover Landschap in de mens
bottom of page